Służby mundurowe

SŁUŻBY MUNDUROWE – PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW, MULTISELECT
Przygotowujemy indywidualnie do egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych kandydatów do wojska, straży pożarnej, policji, obrony cywilnej i więziennictwa.
Analizujemy motywację zawodową kandydata, mocne i słabe strony, umiejętności i predyspozycje osobowościowe, reakcje na sytuacje traumatyczne, stres, relacje z innymi itd.
Wykonujemy baterie testów selekcyjnych dotyczących procesów myślenia logicznego, spostrzegania i koncentracji uwagi.
Doświadczenie w wykonywaniu multiselectów gwarantuje komfort pracy podczas egzaminów i jest dobrym prognostykiem sukcesu zawodowego.