Terapia

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY
Terapia dzieci i młodzieży

 • zaburzenia nastroju
 • przezwyciężanie trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • nauka radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami
 • i impulsywnością
 • pomoc w problemach szkolnych i wychowawczych
 • przezwyciężanie trudności i rozwiązywanie konfliktów
 • z rówieśnikami
 • stres i lęk
 • konsultacje wychowawcze dla rodziców
 • praca nad konkretnymi zaburzeniami

TERAPIA DOROSŁYCH
Terapia dorosłych

 • depresja ,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastoju,
 • przezwyciężanie trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
 • zwiększanie poczucia własne wartości,
 • problem z kontrolą złości,
 • problemy w relacjach,
 • pokonywanie dolegliwości psychosomatycznych,
 • kryzysy życiowe